Dalai Lama ber för världen

Välkommen till Mandalavännerna

Paul Brunton

Mandalavännerna vill,

- väcka intresse för och sprida kunskap om medvetandets inre värld,

- uppmuntra till samtal om viktiga livsfrågor samt

- bilda lokala meditationsgrupper runt om i Sverige.