Dalai Lama ber för världen

Sökandet

När människan börjar söka sin verkliga natur, sitt sanna vara, då börjar Sökandet. (2.1.1.11)

I filosofisk mening innebär sökandet att, helt enkelt, komma till mänsklig mognad. (2.1.1.33)

Sökandet innebär fostrande av känslor, disciplinerat leverne, hålla igång strävan och utveckla intuitionen. (2.1.1.47)

Det är ett sorts undervisning som förbereder oss att finna ett djupare inre liv utan att nödvändigtvis behöva dra sig undan ett yttre, aktivt liv. (2.1.1.64)

Livets djupast mål och mening har inte placerats framför våra ögon. Det krävs mycket arbete, tålamod och uthållighet för att förstå vad det handlar om. (2.1.1.115)

Den aldrig upphörande längtan efter personlig lycka som finns hos varje människa är sund och riktig, men ofta missriktad när det gäller hur lyckan ska kunna uppnås. Yttre ting och varelser kan endast ge en övergående och ofullkomlig glädje och kan aldrig jämföras med den lycka utan slut som livet i Överjaget ger. (2.1.1.168)

Sökandet efter själen bör inte vänta tills efter döden för att nå framgång. Att göra det skulle vara ologiskt och i de flesta fall meningslöst. Här på jorden och under den tid vi lever kan den stora upptäckten göras. (2.1.2.22)

Ekon från vår andliga varelse kommer till oss gång på gång. De kommer till oss i våra tankar, i händelser, i musik och bilder, i känslor och ord. Om vi bara tog tag i att söka efter deras lälla och spåra dem tillbaka till den så skulle vi i slutändan känna igen den Verklighet, det Sköna, den Sanning och den Godhet som finns bakom alla dessa välkända manifestationer. (2.1.2.32)

 

Att söka väg och lärare

Att vara omdömesgill är av yttersta vikt vid val av andlig väg och lärare. Man måste använda all sin intelligens och intuition, försiktighet och sunt förnuft för beslut som får så stora konsekvenser i sitt liv.

(1.1.6.154)

Förklaring till (2.1.1.11)

The Notebooks of Paul Brunton, Volym nr 2. Kategori 1, Kapitel 1, citat nr 11)